Obchody 50-lecia działalności FADN w Brukseli

W dniu 11.06.2015 r. z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 50-lecia działalności FADN. W konferencji udział wzięli przedstawiciele FADN z Komisji Europejskiej oraz delegaci z Agencji Łącznikowych 28 krajów członkowskich UE, w tym także czterej pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB.

 

Konferencja miała na celu przedstawienie funkcjonowania Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (FADN) na przestrzeni 50 lat oraz wskazanie przyszłych kierunków jej rozwoju.

 
Podczas obrad poruszono m.in. tematy związane z monitorowaniem dochodów gospodarstw rolnych, omówiono możliwe kierunki ewolucji FADN jako narzędzia do monitorowania wyników oraz sposoby wykorzystania danych FADN przez różnego rodzaju instytucje związane z rolnictwem.

 
Na konferencji zwrócono szczególną uwagę na to w jaki sposób zachęcać rolników do uczestnictwa w systemie FADN oraz na potrzeby wymiany doświadczeń w tym zakresie. W sesji plenarnej Dr Lech Goraj (ZRR) przedstawił ewolucję dochodów polskich rolników po akcesji do UE w porównaniu z gospodarstwami UE oraz perspektywy na przyszłość z możliwymi kierunkami rozwoju dochodów w rolnictwie polskim do roku 2020. Z kolei Dr Zbigniew Floriańczyk (Kierownik ZRR) wskazał na problemy związane z pozyskiwaniem gospodarstw rolnych do uczestnictwa w Systemie i odniósł się do kwestii postrzegania FADN przez rolników w Polsce.