Nowe publikacje

W zakładce Publikacje zostały opublikowane „Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku” oraz „Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2009 roku.”