Nowe dokumenty do doboru gospodarstw do badań Polskiego FADN na rok 2016

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych-> Dobór gospodarstw zamieszczono Formularz ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) oraz instrukcję jej wypełniania. Dokumenty służą do doboru gospodarstw do badań Polskiego FADN na rok 2016.