Nowa wersja ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2010 r.

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób prawnych została zamieszczona nowa wersja kwestionariusza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2010 r. wraz z uwagami metodycznymi. Ze względu na zmiany wprowadzone od roku obrachunkowego 2010, ankieterzy proszeni są o wnikliwe zapoznanie się zarówno z nową wersją kwestionariusza ankiety BDGR jak i z załączoną instrukcją.
Zmiany dokonane w 2010 roku względem roku poprzedniego zostały zaznaczone na czerwono.