Kurs „Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych”

Na platformie e-Learningowej Polskiego FADN został zamieszczony zaktualizowany kurs „Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych (WTGR)”. Kurs wyjaśnia cele i zasady oraz podstawowe pojęcia obowiązujące we WTGR od 2010 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem.