Kurs „Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych”

Na platformie e-Learningowej Polskiego FADN został zamieszczony zaktualizowany kurs „Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych (WTGR)”. Kurs wyjaśnia cele i zasady oraz podstawowe pojęcia obowiązujące we WTGR zgodnie z najnowszymi modyfikacjami wprowadzonymi od roku 2021. Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem.