Egzamin e-learningowy Polskiego FADN

W dniach 3-7.03.2014 r. odbył się egzamin internetowy z kursów e-Learningowych Polskiego FADN. Egzamin przeznaczony był dla osób, które nie zaliczyły lub nie przystąpiły do egzaminu III edycji w wyznaczonym terminie.