Dyrektor IERiGŻ-PIB odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 26.06.2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – prof. Andrzeja Kowalskiego. Tym zaszczytnym wyróżnieniem docenione zostały osiągnięcia Profesora w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się podczas spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”.

 

Więcej informacji na stronie www.prezydent.pl