Dodatkowe informacje do uwag metodycznych na 2010 rok

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych w dokumencie Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2010 zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące punktu 1.6 „Struktura przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego” w tabeli „Informacje ogólne”, KOiZ (akapit 1.1.2.).