Analiza sytuacji finansowej z wykorzystaniem pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych

W zakładce Publikacje-> Pozostałe zamieszczone zostało opracowanie pt. „Analiza sytuacji finansowej z wykorzystaniem pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych” przedstawiające proponowaną metodę szacowania pełnych kosztów (kosztów ekonomicznych) działalności gospodarstw rolnych i pojęć związanych z tą metodą.

W opracowaniu zaprezentowano metodę wyceny kosztu własnych czynników wytwórczych na przykładzie danych gospodarstw prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN. Punktem wyjścia do opracowania tej metody były rozwiązania zastosowane przez pracowników Komisji Europejskiej. Głównym założeniem tych rozwiązań jest oparcie wyceny kosztów czynników własnych na kosztach płaconych przez rolników za zaangażowanie obcych czynników produkcji (kosztach czynników zewnętrznych). Zastosowane modyfikacje poprzedzone zostały analizą statystyczną czynników różnicujących wynagrodzenia pracowników najemnych oraz wysokość czynszu dzierżawnego.