Aktualizacja platformy e-Learningowej

W związku z modernizacją platformy e-Learningowej Polskiego FADN uruchomiona została zaktualizowana (na razie testowa) wersja platformy z jednym kursem „Administracja SQL Server 2000”. Prosimy o zapoznanie się z funkcjonowaniem nowej wersji platformy i przesyłanie nam ewentualnych uwag na adres [email protected].
Loginy i hasła do platformy pozostały bez zmian. Zaktualizowane kursy e-Learningowe pojawią się w niedługim czasie na platformie, po przejściu okresu testowego.