Aktualizacja kursów e-Learningowych

Uprzejmie informujemy, iż na platformie e-Learningowej Polskiego FADN udostępnione zostały cztery zaktualizowane szkolenia według wytycznych obowiązujących na rok 2015. Kursy, które zostały uaktualnione to:
•    Raport Indywidualny
•    Raport Dynamiczny
•    Ogólne zasady i cele FADN
•    Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych

 

Dla ułatwienia opisy ścieżek szkoleniowych zaktualizowanych kursów na platformie zostały wyróżnione kolorem zielonym.
W przygotowanych kursach e-Learningowych znajdują się liczne przykłady, animacje i ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi szkoleniami oraz życzymy przyjemnej nauki.