Aktualizacja kursów e-Learning na rok 2021

Informujemy, że kursy na platformie e-Learning Polskiego FADN zostały zmodyfikowane technicznie i zaktualizowane do wersji 2021 (kurs KOiZ, KWiW, OZiC, RI, SAiZ SWAiZ).