Aktualizacja Aplikacji Polski FADN na rok 2013

W dniu 08.01.2014 r., na potrzeby Aplikacji na 2013 rok obrachunkowy, w zakładce Oprogramowanie opublikowano najnowszą wersję czystej bazy danych, zawartość lokalnego repozytorium, instrukcje oraz narzędzia. Aktualizacja Aplikacji i baz danych dokonuje się automatycznie poprzez repozytoria na serwerach ftp.

Należy zapoznać się z Instrukcją postępowania podczas instalacji wersji Aplikacji Polski FADN na 2013 rok obrachunkowy oraz z Uwagami metodycznymi oraz zmianami w algorytmach naliczających i testujących na rok 2013 (zakładka Metodyka -> Oprogramowanie-> Instrukcje i procedury) i dokładnie zastosować się do nich.