Aktualizacja Aplikacji Polski FADN na 2011 rok

Na potrzeby Aplikacji na 2011 rok obrachunkowy w dniu 09.01.2012 r. w zakładce Metodyka -> Oprogramowanie -> Aplikacja Polski FADN opublikowano najnowszą wersję czystej bazy danych, zawartość lokalnego repozytorium, instrukcje oraz narzędzia.

Aktualizacja Aplikacji i baz danych dokonuje się automatycznie poprzez repozytoria na serwerach ftp.

Należy zapoznać się z Instrukcją postępowania podczas instalacji wersji Aplikacji Polski FADN na 2011 rok obrachunkowy oraz Zmianami w algorytmach naliczających i testujących oraz w Aplikacji Polski FADN na rok 2011, Instrukcją użytkownika Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN, pobierania danych słownikowych oraz pozostałymi (zakładka Metodyka -> Oprogramowanie-> Instrukcje i procedury) i dokładnie zastosować się do nich.