Aktualizacja Aplikacji Polski FADN na 2010 rok

Na potrzeby Aplikacji na 2010 rok obrachunkowy w dniu 17.01.2011 r. opublikowano nową bazę danych, zawartość lokalnego repozytorium, instrukcje oraz narzędzia.
 

Aktualizacja Aplikacji i baz danych dokonuje się automatycznie poprzez repozytoria na serwerach ftp.

Należy zapoznać się z Instrukcją postępowania podczas instalacji wersji Aplikacji Polski FADN na 2010 rok obrachunkowy oraz Zmianami w algorytmach naliczających i testujących oraz w Aplikacji Polski FADN na rok 2010, Instrukcją użytkownika Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN, pobierania danych słownikowych oraz pozostałymi (zakładka Metodyka -> Oprogramowanie -> Instrukcje i procedury) i dokładnie się do nich zastosować.