20. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 21-23.09.2022 roku w miejscowości Jesionka (woj. lubuskie) odbyły się 20. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN.

 
W warsztatach, które odbyły się w formie hybrydowej, udział wzięli przedstawiciele 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) oraz za-ca Dyrektora Departamentu Budżetu MRiRW.

 
W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN. Omówiono kwestie związane m.in. z dochodami gospodarstw rolnych FADN, finansowaniem rolnictwa w 2023 roku, stratami żywności w produkcji rolniczej, możliwościami korzystania z danych Polskiego FADN oraz nowymi funkcjonalnościami w Systemie RDR. Na koniec przedstawiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów wojewódzkich.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.