20. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 23.04.2024 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN.
Uczestnikami warsztatów byli dyrektorzy i główni księgowi 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN. Na spotkaniu obecna była także przedstawicielka MRiRW – z-ca Dyrektora Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – dr hab. Marek Wigier, prof. IERiGŻ-PIB oraz audytorzy i pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.
Podczas warsztatów przedstawiono referaty dotyczące m.in. finansowania rolnictwa w 2024 roku i wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych Polskiego FADN. Spotkanie było również okazją do omówienia makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa oraz wyzwań związanych z wdrażaniem systemu Polski FSDN.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.