19. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniu 04.11.2021 odbyły się warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN, które z powodu  sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono w formie on-line.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych oraz Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB).
Podczas warsztatów wygłoszone zostały referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN. Przedstawiono m.in. sytuację dochodową gospodarstw rolnych w 2020 r., omówiono zagadnienie podatku rolnego, zaprezentowano organizację Badań Dochodów Gospodarstw Rolnych  w 2020 roku, kontrolę jakości danych’2020 oraz zmiany w formularzach książek rachunkowych na rok 2022.