19. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 19.04.2023 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN w formule hybrydowej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN.

Uczestnikami warsztatów byli dyrektorzy i główni księgowi 16. wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele MRiRW – zastępca Dyrektora Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – dr inż. Sylwia Łaba oraz audytorzy i pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB.

 

W trakcie warsztatów przedstawiono referaty dotyczące m.in. marnotrawstwa żywności w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i wpływu na środowisko oraz kwestię zobowiązania beneficjentów Planu Strategicznego w zakresie ‘rachunkowości’. Omówiono również dochody gospodarstw rolnych Polskiego FADN za rok 2021, finansowanie rolnictwa w 2023 roku oraz organizację pracy w realizacji zadania Polski FADN.