18. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 07.04.2022 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN w formie on-line. Warsztaty zostały zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli dyrektorzy i główni księgowi 16. wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele MRiRW – zastępca Dyrektora Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – dr inż. Sylwia Łaba oraz audytorzy i pracownicy IERiGŻ-PIB.

 

W trakcie warsztatów przedstawiono referaty dotyczące rynku nawozów mineralnych w Polsce i dochodów gospodarstw rolnych’2020. Omówiono również kwestię finansowania rolnictwa w 2022 roku, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w gospodarstwach rolnych oraz organizację pracy w realizacji zadania Polski FADN.