17. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 24-27.09.2019 r. w miejscowości Serwy k/Augustowa (woj. podlaskie) odbyły 17. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN połączone z  obchodami 15-lecia Polskiego FADN.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego, pracownicy Rachunkowości Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) oraz zaproszeni goście m.in. założyciele systemu Polski FADN, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kierownik Działu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej.

W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN.

Przedstawiono m.in. wyniki ekonomiczne dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej w systemie AGROKOSZTY, sytuacje ekonomiczną gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN, sposoby finansowania rozwoju sektora rolnego, omówiono przykłady analiz Komisji Europejskiej na przykładzie danych FADN. Na koniec omówiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów w poszczególnych regionach.

Podczas warsztatów poddano pod dyskusję zagadnienie możliwych kierunków ewolucji Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych w świetle przyszłych potrzeb analitycznych i wyzwań organizacyjnych, natomiast koordynatorzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej w świetle 15-lecia istnienia systemu FADN w Polsce.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.