17. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 07.04.2021 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN w wersji on-line. Warsztaty zostały zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli dyrektorzy i główni księgowi 16. wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN. W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele MRiRW – Dyrektor Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – Profesor dr hab. Marian Podstawka oraz audytorzy i pracownicy IERiGŻ-PIB.

 

W trakcie warsztatów przedstawiono referaty dotyczące ubezpieczeń społecznych i gospodarczych w rolnictwie. Omówiono kwestię finansowania rolnictwa, realizacji doboru gospodarstw oraz organizacji pracy w realizacji zadania Polski FADN w 2021 roku.