16. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 18-21.09.2018 roku w miejscowości Stawiszcze (woj. łódzkie) odbyły się 16. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB).

W ramach warsztatów organizacyjno- szkoleniowych wygłoszone zostały referaty przez pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości.

Omówiono kwestie związane z zagadnieniami merytorycznym i realizacją zadania Polski FADN, tematykę i organizację badań prowadzonych w systemie AGROKOSZTY, scharakteryzowano wybrane rynki rolne w Polsce związane z drobiem, wieprzowiną, mlekiem, owocami i warzywami a także zreferowano zrównoważenie gospodarstw rolnych w świetle danych FADN. Na koniec przedstawiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów regionalnych.

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.