16. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 29.03.2019 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Wśród uczestników warsztatów byli podsekretarz stanu MRiRW – Ryszard Zarudzki, przewodniczący Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych; zastępca dyrektora Departamentu Finansów w MRiRW – Aleksandra Szelągowska; dyrektorzy i główni księgowi 16. wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego; koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN; dyrektor IERiGŻ-PIB – Profesor Andrzej Kowalski oraz przedstawiciele Polskiego FADN.

 

W trakcie warsztatów przedstawiono referaty dotyczące procesów uzgadniania zasad WPR na lata 2020-2027, przedstawiono szacunek dochodów gospodarstw rolnych  Polskiego FADN za rok 2018, poruszono kwestię finansowania rolnictwa w 2019 roku, omówiono dobór gospodarstw oraz organizację pracy w realizacji zadania Polskiego FADN w 2019 roku.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.