15. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 26-29.09.2017 roku w Wiśle (woj. śląskie) odbyły się 15. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB).

 

W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN. Przedstawiono m.in. organizację badań prowadzonych w systemie AGROKOSZTY, wykorzystanie danych FADN do oceny rezultatów wdrażania PROW oraz omówiono przykłady analiz Komisji Europejskiej na przykładzie danych FADN. W trakcie warsztatów odbyło się również szkolenie interaktywne wspierające budowanie efektywnego i współpracującego zespołu w oparciu o różnorodność zasobów i kompetencji.
Na koniec omówiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów w poszczególnych województwach.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.