15. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 09.03.2018 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, Dyrektor Departamentu Finansów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektor i pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
Podczas warsztatów zaprezentowano referaty poświęcone wyzwaniom dla sektora rolno-żywnościowego w Polsce, wynikom gospodarstw rolnych Polskiego FADN za rok 2016 rok oraz poruszono kwestię zagadnienia finansowania rolnictwa w 2018 roku. Przedstawiono również najważniejsze sprawy związane z systemami informatycznymi oraz organizacją pracy w realizacji zadania Polski FADN w 2018 roku.
 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.