14. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 21-23.09.2016 roku w Jachrance odbyły się 14. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN.

 

Warsztaty były również okazją do upamiętnienia 90-lecia rachunkowości rolnej w Polsce. W dniu 22.09.2016 r. odbyła się specjalna sesja poświęcona obchodom 90-lecia, w której udział wzięli przedstawiciele: Komisji Europejskiej, IUNG-PIB, GUS, 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, IERiGŻ-PIB, uczelni wyższych oraz innych instytucji związanych z problematyką rolnictwa i rachunkowości rolnej. Zaproszeni byli również emerytowani, wieloletni pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej.

 

Podczas warsztatów przedstawione zostały zagadnienia dotyczące realizacji zadania Polski FADN. Pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i zaproszeni goście wygłosili referaty obejmujące merytoryczne i praktyczne aspekty rozwoju rolnictwa i rachunkowości rolnej. Szczegółowy program poniżej.

 

W trakcie sesji poświęconej obchodom 90-lecia rachunkowości rolnej odbyły się trzy dyskusje panelowe, podczas których poruszono tematy dotyczące rozwoju rachunkowości rolniczej w Polsce z perspektywy przedstawicieli jej interesariuszy, wspomniano o początkach rachunkowości rolniczej w Polsce oraz omówiono możliwości dostosowania rachunkowości do bieżących wyzwań jak i przyszłe wyzwania Polskiego FADN. Na koniec warsztatów omówiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów regionalnych.

Program