13. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 20-23.10.2015 r. w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie) odbyły się 13. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego, dyrekcja i pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) oraz zaproszeni goście z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN. Omówiono wsparcie rozwoju gospodarstw rolnych w świetle PROW 2014-2020 oraz wyzwania dla doradców uczestniczących w Polskim FADN. Ponadto przedstawiono problematykę badań prowadzonych w systemie AGROKOSZTY jak i zadania związane z projektem badawczym FLINT. Na koniec omówiono wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów regionalnych.

Program