12. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 15-18.09.2014 r. w Paprotni (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja z okazji 10-lecia Polskiego FADN połączona z 12. krajowymi warsztatami organizacyjno-szkoleniowymi oraz z zadaniem badawczym w ramach Programu Wieloletniego 2011-2014. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego, pracownicy ZRR Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) oraz zaproszeni goście.

 

Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się założyciele systemu Polskiego FADN, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, SGGW, dyrekcja i pracownicy IERiGŻ-PIB oraz rolnicy prowadzący książki rachunkowe Polskiego FADN. 

 

Obecni na konferencji goście zagraniczni reprezentowali Agencje Łącznikowe FADN z Finlandii, Niemiec, Węgier, Irlandii i Holandii. W swoich prezentacjach podkreślili bieżące i przyszłe wyzwania dla rachunkowości rolnej. Podczas konferencji twórcy Polskiego FADN dyskutowali nad początkami i ewolucją Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, natomiast zaproszeni rolnicy i koordynatorzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej oraz omówiono zmiany w rolnictwie po akcesji do UE. 

 

W trakcie warsztatów przedstawione zostały osiągnięcia Polskiego FADN od 2004 roku, jak też problematyka dotycząca realizacji zadania Polski FADN w bieżącym i w 2015. W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym.

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.