11. warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 21.03.2014 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN, zorganizowane przez Agencję Łącznikową. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
W pierwszym bloku referatów przedstawione zostały osiągnięcia polskiego sektora żywnościowego w warunkach członkostwa w UE, wyniki polskiego rolnictwa według danych Polskiego FADN oraz problematyka finansowania rozwoju polskiego rolnictwa w roku 2014. Drugi blok prezentacji odnosił się do realizacji i finansowania zadań Polskiego FADN w 2014 roku.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.