10. warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniach 14–15.03.2013 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR w Warszawie – Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się 10. warsztaty szkoleniowo – organizacyjne Polskiego FADN.
Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB. Gośćmi specjalnymi warsztatów byli: Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Aleksandra Szelągowska, Dyrektor IERiGŻ-PIB – prof. Andrzej Kowalski oraz przedstawiciel Shell Polska – Cezary Wyszecki.
Głównym przedmiotem warsztatów była tematyka dotycząca realizacji i finansowania FADN w latach 2012-2013. W ramach warsztatów odbyły się również wykłady merytoryczne zaproszonych gości i pracowników Zakładu Rachunkowości Rolnej.
 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.