XII Miedzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, Kijów

W dniach 11-12.12.2008 r. odbyła się XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. „Wzmocnienie roli i profesjonalizacja działań służb doradczych oraz innych instytucji pracujcych w sferze rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Ukrainy”. Konferencja została zorganizowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Programem współpracy na rok 2008 w ramach projektu NR 1024/2008/AD/2008. Organizatorem był Oddział w Starym Polu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wspólnie z Wszechukraińską Organizacją Społeczną „Krajowe Stowarzyszenie Rolniczych Doradczych Służb Ukrainy”. W konferencji udział wziął Lech Goraj, który wygłosił referat pt.  „Sytuacja ekonomiczna sektora gospodarstw rolnych po akcesji do UE”.