Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z Turcji

W dniach 12-13.07.2010 r. w IERiGŻ-PIB odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Turcji zaangażowanych we wdrożenie FADN w Turcji. Wizyta została zorganizowana w ramach działania AGR IND/STUD 41912 za pośrednictwem TAIEX z Brukseli.
Pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej przygotowali i przedstawili liczne prezentacje przybliżające gościom z Turcji ramy działania Polskiego FADN – zagadnienia dotyczyły wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych, planu wyboru gospodarstw rolnych do próby Polskiego FADN, doboru gospodarstw rolnych do próby, kontroli jakości danych na poziomie Agencji Łącznikowej, przetwarzania danych, sprawozdania z gospodarstwa rolnego, testowania danych na serwerze RICA, współpracy pomiędzy Agencją Łącznikową a DG Agri oraz wykorzystania danych Polskiego FADN. Podczas spotkania zaprezentowano działanie aplikacji Polski FADN i testowanie na serwerze unijnym RICA.