Warsztaty wyjazdowe, Portugalia

W dniach 25.05.-01.06.2008 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe do Portugalii. Udział wzięło 29 osób, w tym przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej Polskiego FADN w Polsce, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego oraz trzech wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego: dolnośląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.
Celem warsztatów było poznanie organizacji instytucjonalnej i funkcjonalnej FADN w Portugalii umożliwiających wykorzystanie pozyskanej wiedzy dla optymalizacji gromadzenia i kontroli jakości danych rachunkowych dla FADN, a także dla gromadzenia danych z gospodarstw rolnych dla obliczeń współczynników SGM oraz nowego parametru – przychodu standardowego.
W trakcie warsztatów rozpoznawane były sposoby zbierania danych, opracowywanie i tworzenie baz danych rachunkowych przez Agencję Łącznikową FADN w Portugalii – wchodzącą w skład GPPAA (Gabinete de Planeamento e Politica Agro-Alimentar). Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z pracą oddziałów regionalnych Agencji GPPAA, które są odpowiedzialne za zbieranie danych rachunkowych dla FADN oraz odbyli wizyty w indywidualnych gospodarstw rolnych, spotykając się z portugalskimi rolnikami i doradcami.

Program
Sprawozdanie