Warsztaty wyjazdowe, Irlandia

W dniach 25-31.05.2007 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe w Irlandii. W warsztatach udział wzięło 25 osób, w tym 17 przedstawicieli Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej FADN w Polsce. W wyjeździe uczestniczyli: prof. dr hab. A. Kowalski – Dyrektor Instytutu, Lech Goraj – kierownik Zakładu Rachunkowości Rolnej i stały przedstawiciel Polski ds. FADN w Brukseli, Marek Wigier – kierownik Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB, pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej zaangażowani i odpowiedzialni za funkcjonowanie Polskiego FADN, obliczanie współczynników SGM oraz prowadzenie badań dla poszczególnych produktów rolniczych, a także dyrektorzy i koordynatorzy z trzech wojewódzkich Biur Rachunkowych Polskiego FADN (z Gdańska, Poznania i z Końskowoli). Program warsztatów wyjazdowych i konsultacji w Irlandii obejmował wiele wątków tematycznych. Podczas spotkań poruszono szereg problemów, najważniejsze z nich to:

  • Zasady doboru gospodarstw rolnych do współpracy w ramach FADN,
  • Warunki funkcjonowania i sposoby ewidencji danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych,
  • Organizacja systemu FADN oraz procesu zbierania i kontroli danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,
  • Tworzenie krajowej bazy danych rachunkowych FADN na szczeblu Agencji Łącznikowej, kontroli danych oraz przekazu danych do Komisji Europejskiej,
  • Zakres i sposób zbierania danych dla potrzeb liczenia kosztów produktów rolniczych oraz obliczania standardowej nadwyżki bezpośredniej,
  • Wykorzystanie zbierania danych dla potrzeb doradztwa.

Podczas warsztatów, uczestnicy zapoznali się także z pracami prowadzonymi w gospodarstwach doświadczalnych TEAGASC (The Irish Agriculture and Food Development Authority) oraz odbyli wizyty w indywidualnych gospodarstwach rolnych, spotykając się z irlandzkimi rolnikami i doradcami.