Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN, Płońsk

W dniach 22-23.02.2007 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo – organizacyjne Polskiego FADN. Tym razem warsztaty zorganizowane były wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym „Poświętne” w Płońsku. W warsztatach udział wzięli: dyrektorzy i główni księgowi 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej–PIB oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Program