Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne doradców ds. Polskiego FADN w zakresie rachunkowości rolnej, Boguchwała

W dniach 17-18.10 2007 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne doradców Polskiego FADN w zakresie rachunkowości rolnej. Warsztaty zorganizował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) w Boguchwale. Warsztaty dotyczyły funkcjonowania  systemu Polskiego FADN i Agrokosztów. W spotkaniu udział wzięli dyr. Józef Wyskiel oraz pracownicy PODR. Ze strony Agencji Łącznikowej Polskiego FADN uczestniczyli Lech Goraj i Witold Sierański omawiając wyniki ekonomiczne gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną na terenie województwa podkarpackiego i metodę doboru gospodarstw rolnych do współpracy na rok 2008.