Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne dla Koordynatorów i Administratorów baz danych Polskiego FADN, Pułtusk

W dniach 15-16.12.2009 r. w „Domu Polonii” w Pułtusku odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. Warsztaty przeznaczone były dla Koordynatorów i Administratorów baz danych Polskiego FADN. Podczas warsztatów została dokonana ocena realizacji zadania przez wszystkie 16 biur rachunkowych, zleconego przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN w 2009 roku. Na spotkaniu omówiono problemy organizacyjne odnośnie organizacji zbierania danych rachunkowych oraz obsługi informatycznej w 2010 roku.

Program