Seminarium dla Koordynatorów Biur Rachunkowych oraz Pracowników ZRR, Jastarnia

W dniach 8-10.12.2005 r. w Jastarnii odbyło się seminarium podsumowujące cztery regionalne spotkania, w którym brali udział Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN i pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej (ZRR). Podczas seminarium podsumowano spotkania w czterech regionach FADN oraz omówiono sprawy organizacyjne.