Warsztaty szkoleniowe Polskiego FADN, Płońsk

W dniach 6-7.11.2008 r. odbyły się warsztaty Polskiego FADN w Płońsku dotyczące podsumowania działalności i wyników na terenie województwa mazowieckiego za rok 2007. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Ze strony Instytutu udział wzięli: Lech Goraj, Aldona Skarżyńska i Adam Smolik.