Warsztaty szkoleniowe Polskiego FADN, Modliszewice/Przysiek

W dniach 24-25.05.2010 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz w dniach 27-28.05.2010 r. w Centrum Konferencyjnym w Przysieku, należącym do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące analizy wyników standardowych Polskiego FADN. W warsztatach uczestniczyli koordynatorzy Polskiego FADN, a także pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego zawodowo związani z ekonomiką gospodarstw rolnych. Dr Stanisław Mańko (IERiGŻ-PIB) przedstawił metody analizy potencjału produkcyjnego gospodarstw, organizacji produkcji, bilansu finansowego, wyników produkcyjnych i kosztów produkcji, a także analizę wybranych wskaźników. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, z użyciem wyników standardowych FADN. Podczas tych zajęć uczestnicy mieli możliwość aktywnego udziału w wykonywaniu analiz. Monika Bocian (IERiGŻ-PIB) zaprezentowała zasady korzystania z publikacji „Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN”. Jest to nowy produkt wytworzony na podstawie danych rachunkowych indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość na potrzeby
Polskiego FADN.

Program