Warsztaty Polskiego FADN nt. obsługi Aplikacji Polskiego FADN, Warszawa, Gdańsk, Częstochowa, Wrocław

W dniach 8-10.03.2006 r. odbyły się warsztaty na temat oprogramowania obsługującego aplikację Polski FADN. Warsztaty miały miejsce w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Dolno-Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W warsztatach poprowadzili pracownicy ZRR: Dariusz Osuch, Elżbieta Juchnowska i Paweł Madej.