Warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN, Płońsk

W dniach 29.11-01.12.2010 roku w Oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego „Poświętne” w Płońsku odbyły się warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN z Koordynatorami Biur Rachunkowych Polskiego FADN oraz z administratorami baz danych ODR.
Przedmiotem warsztatów było:

  • organizacja pracy i dobór gospodarstw do badań w 2011 roku,
  • ocena jakości dostarczonych danych z gospodarstw za 2009 rok,
  • podsumowanie wyników pracy Biur Rachunkowych w 2010 roku,
  • obsługa baz danych Polskiego FADN w ODR.

Ponadto odbyły się szkolenia w zakresie wykorzystania nieschematycznych narzędzi do analizy danych oraz zasad tworzenia tabel, rysunków, wykresów oraz umieszczania ich w publikacjach i w prezentacjach.

Program