Warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN i systemu AGROKOSZTY, Modliszewice

W dniach 4-5.09.2008 r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Modliszewicach odbyły się warsztaty organizacyjno-szkoleniowe w zakresie realizacji zadania dla potrzeb Polskiego FADN i systemu Agrokoszty. Głównym tematem szkolenia była sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięli doradcy ds. Polskiego FADN, pracownicy Działu Ekonomiki i Przedsiębiorczości, a ze strony Instytutu Lech Goraj, Witold Sierański oraz Monika Bocian.