VII Rolniczy Festiwal Nauki, Brwinów

W dniu 16.09.2010 r. pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB wzięli udział w VII Rolniczym Festiwalu Nauki odbywającym się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Zaprezentowano tam produkty Polskiego FADN: publikacje oraz kursy internetowe, przygotowane w formie e-Learningu. Podczas Festiwalu zainteresowani mogli uzyskać na miejscu informacje na temat metodologii FADN, dostępności i wykorzystania danych rachunkowych oraz możliwości uczestnictwa w kursach.