Szkolenie doradców Polskiego FADN, Minikowo

W dniach 6-7.12.2004 r. dobyło się szkolenie doradców Polskiego FADN. Szkolenie zorganizował Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Kujawsko-Pomorskiego WODR, a ze strony IERiGŻ Witold Sierański, który omówił strukturę i organizację zbierania danych rachunkowych dla Polskiego FADN.