Szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych, Brwinów

W dniach  05.-07.10.2009 r. w Brwinowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych w szkołach rolniczych na temat „Rachunkowość rolnicza – Polski FADN”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Wykłady i warsztaty szkoleniowe dotyczące Polskiego FADN przeprowadzili pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB: Lech Goraj, Monika Bocian, Marcin Cholewa, Izabela Ziętek, Adam Smolik i Rafał Tarasiuk.

Program