Seminarium „Wykorzystanie rachunkowości rolnej do planowania i zarządzania gospodarstwem rolnym”, Przysiek

W dniu 23.11.2007 r. odbyło się seminarium dotyczące wykorzystania rachunkowości rolnej do planowania i zarządzania gospodarstwem rolnym. Seminarium zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i miało miejsce w Przysieku. W spotkaniu udział wzięli pracownicy IERiGŻ-PIB: Lech Goraj, Witold Sierański, Katarzyna Bańkowska otraz Stanisław Mańko z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.