Seminarium „Wspólnotowa Typologia Gospodarstw po zasadniczych zmianach”, Warszawa

W dniu 03.07.2009 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium dotyczące „Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych po zasadniczych zmianach”, którego autorami byli pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej: Lech Goraj, Izabela Ziętek, Renata Płonka oraz Dariusz Osuch. Podczas seminarium omówione zostały powody nowelizacji oraz zagadnienia metodyczne z zakresu znowelizowanej metodologii WTGR. Zaprezentowano ponadto analizę skutków tych zmian, a także zastosowanie typologii w praktyce.